Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowa Jedność
Biskupia 48, 04-216 Warszawa
tel. 22 612 04 59
e-mail: adm@jednosc.waw.pl
Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO), administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowa Jedność (Operator) z siedzibą w Biskupia 48, 04-216 Warszawa.